Medicīnas centrs "LIEPA" aicina, dodoties pie ārsta, atcerēties paņemt līdzi nepieciešamos dokumentus!

Pieaugušajiem tie ir:
  • personu apliecinošs dokuments - pase vai identifikācijas karte (autovadītāja apliecība nav personu apliecinošs dokuments!);
  • apdrošināšanas polise (ja tāda ir);
  • nesen veikto izmeklējumu un analīžu rezultāti, ja tādi ir Jūsu rīcībā;
  • nosūtījums no ģimenes ārsta vai speciālista, ja maksātājs ir apdrošināšanas kompānija. 
Bērni līdz 14 gadu vecumam var apmeklēt ārstu tikai kopā ar pieaugušo! Ja ārsts tiek apmeklēts ar vienu no vecākiem, tad līdzi jābūt:
  • bērna dzimšanas apliecībai, kurā norādīts vecāka vārds un vecāka pase vai identifikācijas karte vai 
  • bērna pasei vai identifikācijas kartei un vecāka pasei ar ierakstu par bērnu.
Ja bērns apmeklē ārstu kopā ar citu pieaugušu personu (māsu, brāli, vecvecākiem vai citiem tuviniekiem), tad līdzi jābūt:
  • notariāli apstiprinātai pilnvarai pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses;
  • pieaugušā pasei vai identifikācijas kartei.
 Bērniem no 15 gadu vecumam, apmeklējot ārstu, līdzi jābūt:

  • pasei vai identifikācijas kartei.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar medicīnas centra "LIEPA" administrāciju pa tālruni 29601234.

(avots: https://www.bkus.lv/sites/default/files/editor/14_dokumentu_infografika.pdf)