Sanita Kronberga - izglītības un konsultatīvā psiholoģe

Piedāvātie pakalpojumi:

Bērniem:

  • bērna intelektuāla un psiholoģiska izpēte, atzinuma sagatavošana pedagoģiski medicīniskajai komisijai;
  • konsultācijas vecākiem bērna audzināšanas jautājumos;
  • bērnu un pusaudžu konsultēšana dažādu problēmu jautājumos (vecāku šķiršanās, sekmju līmeņa pazemināšanās, attiecību problēmas ar vecākiem, vienaudžiem vai skolotājiem, izmaiņas ierastajā uzvedībā, piedzīvota vardarbība, un citi jautājumi).

Pieaugušajiem: 

  • konsultēšana dažādu ikdienas problēmu jautājumos (šķiršanās, darba zaudēšana, ilgstošas skumjas, bezcerība, izmisums, piedzīvota vardarbība, ilgstoša slimošana, un citi emocionāli pārdzīvojumi).

Izglītība:

2018.gadā iegūts sertifikāts „Terapeitiskās metodes darbā ar vardarbībā cietušajiem bērniem”

2016.gadā iegūts profesionālais maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā Latvijas Universitātē;

2015.gadā iegūts sertifikāts par tiesībām mācīt vecākus, kuriem ģimenē ir bērni līdz 7 gadu vecumam, „Bērna emocionālā audzināšana”;

2014.gadā iegūts profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā;

2014.gadā iegūts sertifikāts par tiesībām veikt konsultēšanu cilvēkiem, kuri ir nonākuši krīzes situācijā (piedzīvojuši vardarbību, bijuši katastrofas liecinieki, cilvēki jūtas izmisuši par savu dzīvi, piedzīvo smagu šķiršanos, un citi jautājumi);

Darba pieredze:

2014.- 2018. Carnikavas PII „Riekstiņš”, izglītības psiholoģe;

2014.- 2016. Biedrība „Skalbes”, krīzes intervences tālruņa konsultante

2014. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, bērnu uzticības tālruņa konsultante;

2016. Dalība projektā maziem bērniem, viņu vecākiem un skolotājiem „STOP 4-7”. Projekts bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi.

Paralēli vada lekcijas pedagogiem, bērnu vecākiem un bērniem par dažādiem aktuāliem jautājumiem – bērnu garīgā veselība, atkarību profilakse, stresa mazināšanas paņēmieni, bērnu tiesību jautājumi, bērnu emocionālā audzināšana.