Manipulācijas

 Pakalpojums   Cena, EUR 
  Injekcijas  
         - i/s, i/m 12.00
         - i/v injekcija (bez zālēm) 10.00
         - i/v injekcija (ar zālēm) 15.00
         - i/v sistēma (bez zālēm) 20.00
         - i/v sistēma (ar zālēm) 25.00
 Ērces noņemšana 7.00
 Šuvju izņemšana un brūces apstrāde (ar materiāliem un medikamentu izmaksām) 15.00
 Primāri dzīstošas brūces pārsiešana (ar materiāliem un medikamentu izmaksām) 15.00
 Sekundāri dzīstošas brūces pārsiešana (ar materiāliem un medikamentu izmaksām) 15.00
 Gripas eksprestests 15.00
 Streptokoka ekprestests 5.00