Manipulācijas

 Pakalpojums   Cena, EUR 
  Injekcijas  
         - i/s, i/m 1.50
         - i/v injekcija 7.00
         - i/v sistēma 15.00
 Ērces noņemšana 5.00
 Šuvju izņemšana un brūces apstrāde (ar materiāliem un medikamentu izmaksām) 15.00
 Primāri dzīstošas brūces pārsiešana (ar materiāliem un medikamentu izmaksām) 15.00
 Sekundāri dzīstošas brūces pārsiešana (ar materiāliem un medikamentu izmaksām) 15.00
 Teipa uzlikšana no 10.00*
                 * - teipa uzlikšanas cena atkarīga no materiālu un darba izmaksām

 .