Manipulācijas

 Pakalpojums   Cena, EUR 
  Injekcijas  
         - i/s, i/m 3.00
         - i/v injekcija 10.00
         - i/v sistēma 20.00
 Ērces noņemšana 5.00
 Šuvju izņemšana un brūces apstrāde (ar materiāliem un medikamentu izmaksām) 15.00
 Primāri dzīstošas brūces pārsiešana (ar materiāliem un medikamentu izmaksām) 15.00
 Sekundāri dzīstošas brūces pārsiešana (ar materiāliem un medikamentu izmaksām) 15.00
 Gripas eksprestests 15.00
 Streptokoka ekprestests 5.00

 .