Konsultācijas

      Cena, EUR 
 Ģimenes ārste (Kristīne Liepiņa)        15.00
         Ģimenes ārstes izziņa/nosūtījums      5.00-10.00
         Ģimenes ārstes receptes izrakstīšana         3.00
  Dermatoloģe (Lāsma Kalnbērza)        30.00
  Ārste - dietoloģe (Lāsma Kalnbērza) 30.00
  Fizikālās medicīnas ārste  - rehabilitoloģe (Jūlija Čerešņeva vai Zaiga Kalnbērza Ribule)
        30.00
  Neiroķirurgs (dr. med. Jānis Šlēziņš)        50.00
  Ķirurgs, akupunktūras speciālists (Vladimirs Čerepahins) 30.00
  Neiroloģe, neirosonoloģijas speciāliste (Ruta Plotniece)        40.00
  Kardioloģe (Inesa Kozlovska) 30.00
  Traumatologs/ortopēds (dr.med. Konstantīns Kalnbērzs) 40.00
  Pediatre (Daira Brenča)        30.00
  Uztura speciāliste (Lāsma Brenča)25.00
  Fizioterapeits (Elīna Skalberga vai Elīna Vitkovska) 25.00


 .