Fizioterapijas pakalpojumi

      Cena, EUR 
  Fizioterapeita pirmreizēja konsultācija        25.00
  Fizioterapeita atkārtota konsultācija
      21.00
  Ārstnieciskā masāža 60 minūtes        30.00
  Ārstnieciskā masāža 40 minūtes                                          25.00
  Ārstnieciskā masāža 30 minūtes                                  
        20.00
  Vingrošana veselai mugurai grupā pieaugušajiem 60 minūtes        8.00
  Vingrošana grupā bērniem 45 minūtes        6.00
  Vingrošana grupā senioriem 45 minūtes             6.00
  Individuālā vingrošana pieaugušajiem ar masāžu 60 minūtes 30.00
  Ārstnieciskā individuālā vingrošana bērnam 45-60 minūtes 15.00 -30.00
  Ārstnieciskā individuālā vingrošana pieaugušajam 45-60 minūtes 20.00 -30.00
  Fizioterapeita kosultācija ar inndividuālās vingrošanas programmas izstrādi 35.00
  Individuālās vingrošanas programmas izstrāde  25.00
  Fizioterapeita mājas vizīte 40.00
  Bobata vingrošana zīdaiņiem, izmantojot facilitālo tehniku 30 - 40 minūtes        14.00 -16.00
  Teipu aplikācijas līdz 50 cm 8.00
  Teipu aplikācijas 50 cm -1 m 10.00
  Teipu aplikācijas virs 1 m 12.00
  Vairāku teipu aplikāciju veidi  15.00

 .